Akureyri tækifæranna

bjarkiAkureyri er sannkölluð paradís. Fegurð bæjarins er óumdeilanleg og þykir mörgum Akureyri vera fegursti bær landsins. Hér þrífst blómlegt menningarstarf og kraftmikið íþróttalíf. Jafnt sumar sem vetur, alltaf er nóg að gera. Frábært og vel menntað starfsfólk ber uppi öfluga skóla. Úrval verslunar og þjónustu er mikið og ferðamennirnir eru duglegir að heimsækja bæinn. Meira að segja íbúar Akureyrar þykja bera af þrátt fyrir að gefa aldrei stefnuljós.

Engu af síður hef ég þó óneitanlega nokkrar áhyggjur af atvinnulífinu í bænum. Það er einfaldlega of fábreytt. Hlutfallslega er hér gríðarlega mikið af þjónustustörfum og störfum hjá hinu opinbera sem verður þess valdandi að Akureyri hefur dregist aftur úr og er orðið að láglaunasvæði, sérstaklega þegar miðað er við höfuðborgarsvæðið.
Samanlagður hagvöxtur Norðurlands eystra á árunum frá 2004-2011 er 0%. Þetta er eini landshlutinn sem hefur ekki séð neina aukna framleiðni á þessum árum. Á sama tíma jókst framleiðni á höfuðborgarsvæðinu um 11%, Suðurnesjum um 32% og á Vesturlandi um 18%. Á ársgrundvelli er framleiðni á mann um 600.000 krónum minni á Norðausturlandi en á höfuðborgarsvæðinu.
Það jákvæða er þó að hvert sem litið er í okkar fallega bæjarfélagi eru tækifæri. Tækifæra til að gera betur.

Gerum atvinnulífið í bænum fjölbreyttara og ögn skemmtilegra

Það yrði alveg frábært að koma á fót alvöru matarmarkaði miðsvæðis í bænum. Þar sem framleiðendur í Eyjafirði og nágrenni myndu kynna og selja vörur sínar heimamönnum jafnt sem ferðamönnum. Áherslan yrði á vörur úr heimahéraði. Þarna gefst frábært tækifæri fyrir stóra sem smáa framleiðendur, sem við eigum nóg af, til að koma sér og sínum vörum á framfæri. Hver hefði til dæmis trúað því að bestu smyrsl í heimi væru framleidd á Svalbarðseyri, að bestu paprikur heims væru innan úr Eyjafjarðarsveit og besti fiskur heims kæmi að landi á Akureyri? Hversu frábært yrði til dæmis ef trillusjómenn gætu lagst upp að Torfunesbryggjunni og selt fisk á góðum sumardögum?
Menning er önnur aðalástæða heimsókna ferðamanna til Íslands. Akureyri þarf að bjóða upp á stóra alþjóðlega menningarviðburði til að standast samkeppni við höfuðborgarsvæðið og nágrannalönd. Með tilkomu Menningarhússins Hofs hafa möguleikar bæjarins til að setja upp stærri listviðburði ásamt ráðstefnuhaldi aukist. Þennan möguleika þarf að nýta betur. Það skiptir ekki máli hvaða viðburður það er. Tónleikar, ráðstefnur, kvikmyndahátíðir eða íþróttamót, aðstaðan er til staðar hér á Akureyri. Það þarf bara að nýta hana betur!
Tryggja þarf áframhaldandi starfssemi Leikfélags Akureyrar og Sinfóníuhjómsveitar Norðurlands. Það þarf að gera þessum stofnunum hátt undir höfði svo þær geti tekist á við metnaðarfull verkefni til frambúðar.
Starfsfólk Akureyrarbæjar hefur fundið allhressilega fyrir niðurskurði hin síðustu ár. Nú þegar rofar til þarf að gera úttekt á því hvernig bærinn stendur sig sem vinnuveitandi og skoða sérstaklega hvaða áhrif margra ára niðurskurður hjá stofnunum bæjarins hefur haft. Nauðsynlegt er að fjölga störfum innan þjónustustofnana til dæmis í leik- og grunnskólum og öldrunarþjónustu, þar sem undirmönnun er orðin viðvarandi. Betra vinnuumhverfi þýðir ánægðara starfsfólk og betri þjónusta.

Ferðaþjónustan

Ferðaþjónustan skipar stóran sess á Akureyri og skilar íbúum meiri og betri þjónustu allt árið um kring. Auk þess eflir hún allt mannlíf og gera það skemmtilegra. Akureyringar eru góðir gestgjafar og mikilvægt er að hlúa að jákvæðum samskiptum við gesti bæjarins. Akureyri er um þessar mundir gríðarlega vinsæll ferðamannastaður. Það er því mikilvægt að hamra járnið á meðan það er heitt og markaðsetja bæinn enn betur. Ferðaþjónustufyrirtæki ásamt Akureyrarbæ þurfa að skilgreina vörumerkið AKUREYRI. AKUREYRI á að verða samheiti í ferðaþjónustu fyrir allt Norðausturland. Öflug ferðaþjónusta og markaðssetning Akureyrar sem ferðamannabæjar eflir ferðaþjónustu á öllu Norðurlandi.
Eitt sem sveitarfélagið getur gert er að efla Akureyrarstofu og Markaðsstofu Norðurlands til að kynna vörumerkið AKUREYRI, efla markaðsrannsóknir og halda áfram með þá vinnu að fá fleiri bein millilandaflug til Akureyrar. Mikilvægt er að leggja áherslu á þróun atvinnugreinarinnar með sjálfbærni og aukna arðsemi að leiðarljósi. Sérstaklega þarf að leggja áherslu á að markaðssetja Vetrarbæinn Akureyri sem paradís útivistar- og ævintýraferðamennsku. Forsenda þess er frekari uppbygging upp í Hlíðarfjalli.

Háskólinn á Akureyri

Háskólinn á Akureyri skiptir okkur gríðarlegu miklu máli. Hann er ekki bara stór vinnustaður heldur útskrifar hann hæfa einstaklinga og er verðmætaskapandi fyrir svæðið sem heild. Háskólinn á Akureyri er frábær skóli og þekki ég það mjög vel eftir að hafa lokið gráðum bæði úr HA og HÍ að sá fyrrnefndi stendur þeim síðarnefnda framar á mörgum sviðum. Persónulegri kennsla, metnaður fyrir hönd landsbyggðarinnar og einstaklega hjálpfúst starfsfólk standa þar upp úr að mínum dómi. Reynslan hefur sýnt að útskrifaðir nemendur úr HA er mun líklegri til að starfa á landsbyggðinni.
Skólinn er um þessar mundir alvarlega fjársveltur og vissulega þarf hið opinbera að koma þar að með myndarlegri hætti. Hins vegar vil ég benda á að atvinnulífið, sérstaklega hér í Eyjafirði, þarf að koma mun meira að því að styðja við bakið á skólanum. Of mörg stór fyrirtæki leggja ekkert til skólans en njóta góðs af honum. Fyrirtækin ættu hins vegar að sjá sér hag í því að styðja vel við bakið á skólanum og fá þannig til baka hæfara starfsfólk. Stuðningurinn þarf ekki að vera annað en að verðlauna fyrir góðan árangur, ritgerðasamkeppnir, nýsköpunarverðlaun, uppfinningakeppnir og svo framvegis.
Það sem ég tel þó vera brýnast fyrir framtíð skólans er að efla vísindastarf og auka stuðning við rannsóknir við allar deildir háskólans. Það myndi auka nýsköpun og efla mannauð. Þetta myndi svo hafa margföldunaráhrif eftir því sem vegur háskólans vex með auknum fjölda sprota- og þekkingarfyrirtækja tengdum Háskólanum.
Að auki tel ég okkur Akureyringa vera að súpa seyðið af því að hafa misst tölvunarfræðideildina úr háskólanum. Mikill skortur er á tölvu- og tæknifræðingum. Störf þeirra eru ein af forsendum þess að byggja hér upp öflugt þekkingasamfélag. Ég held að það liggji ljóst fyrir að við þurfum að berjast fyrir því að fá fullt tækni- og tölvunarfræðinám á háskólastigi til Akureyrar á allra næstu árum.

Já, tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Áfram Akureyri!

Höfundur er stjórnsýslufræðingur og 3. maður á lista Samfylkingarinnar á AkureyriLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Íþróttir fyrir alla
Um flugvallarumræðuna
Mikilvægi grunnskólans
Frá úrræðaleysi til aðgerða